Ćwiczenia z matematyki

Ary i hektary nam niestraszne!

Mamy pole o powierzchni 4.7 km2 (kilometrów kwadratowych). Ile to arów?

Przypomnienie:

jednostki pola