Ćwiczenia z matematyki

Trenuj różnicę między "ile razy" a "o ile"

Bierzemy liczbę 27. Podaj liczbę 6 razy większą.