Ćwiczenia z matematyki

Trenuj różnicę między "ile razy" a "o ile"

Bierzemy liczbę 105. Podaj liczbę 5 razy mniejszą.