Ćwiczenia z matematyki

Trenuj różnicę między "ile razy" a "o ile"

Bierzemy liczbę 13. Podaj liczbę o 8 mniejszą.