Ćwiczenia z matematyki

Niepokonani w procentach

Podaj, jaki procent liczby 56 stanowi liczba 70.