Ćwiczenia z matematyki

Zaokrąglaj liczby naturalne jak mistrz!

Zaokrąglij liczbę 75231 do rzędu dziesiątek.